Ocena brak

Pamięć jako zdolność i jako proces. Strelau J., Psychologia tom

Autor /minysoopsic Dodano /03.07.2007

PAMIĘĆ
Pamięć to zdolność do zapamiętywania, przechowywania, przypominania, rozpoznawania i lokalizacji czegoś z przeszłości . Możemy rozpatrywać ją na dwa sposoby: jako proces składający się z wielu faz lub jako właściwość jednostki. Rozpatrując pamięć jako proces skupiamy uwagę na jej uniwersalnych cechach gdy pamięć zaś analizujemy jako właściwość jednostki to większą wagę przypisujemy cechom lub różnicom indywidualnym. Pamięć jest procesem odpowiedzialnym za rejestrowanie, przechowywanie i odtwarzanie doświadczenia. W pamieci mogą być przechowywane informacje dotyczące biologicznej struktury organizmu ta forma pamieci zapisywana jest w genach. Indywidualnej przeszłości jednostki oraz właściwości świata, w jakim ta jednostka żyje . Zakłada się, iż pamięć jest zarejestrowana w mózgu jej nosiciela. W naszej pamięci może być przez dłuższy czas przechowywane doświadczenie, może być też przechowywane przez krótszy czas jest ono łatwiej lub krócej dostępne. Pamięć ze względu na przechowywanie doświadczenia można porównać ją z pismem ponieważ początkowy charakter pisma i pamięci ma charakter obrazowy. Tak jak pismo w miarę lat udoskonalało swoją formę stosując różnorodność znaków tak i w pamięci człowieka są obrazy osób, przedmiotów i sytuacji a więc różnorodność. Idąc za tym tak jak w piśmie litery odpowiednio ułożone budują wyraz tak w pamięci coś w rodzaju znaków w połączeniu ze sobą tworzą sensowną całość. Uważa się ,że pamięć nie stanowi dosłownego zapisu doświadczeń. Przykładem na to może być sytuacja następująca: widzimy osobę, która zdejmuje odzież w obecności osoby obcej oraz otwiera usta to takie wydarzenie nie mówi i nie znaczy dla nas nic dopóki nie usłyszymy, że ta osoba wykonuje te czynności pod obecnością lekarza.

PAMIĘĆ JAKO ZDOLNOŚĆ I JAKO PROCES.

Na pamięć może spojrzeć jako na pewien proces albo jak na zdolność. Poniżej opiszę te dwa sposoby rozumienia pamięci :
Pamięć rozumiana jako zdolność : jest to element psychicznego „wyposażenia” jednostki wykazujące duże różnice indywidualne. Pamięć jest składnikiem inteligencji. Pamięć składa się z wielu zdolności specyficznych, np. pamięci wzrokowej, słuchowej itd. Pamięć można doskonalić.
Pamięć rozumiana jako proces: jest to sposób kodowania doświadczenia, stanowiący uniwersalną właściwość człowieka. Pamięć jest fazą przetwarzania informacji. Pamięć składa się z wielu faz: liczba tych faz zmienia się w zależności od stopnia szczegółowości opisu. W opisie najogólniejszym mamy fazy zapamiętywania, przechowywania i odtwarzania informacji. Można doskonalić niektóre fazy procesu pamięciowego, np. fazę odtwarzania.
Bardzo często wynikiem nieporozumień jest odmienne pojmowanie i nie odróżnianie od siebie tych dwóch możliwości pojmowania pamięci. Psychologowie praktycy skupiają się na pamięci jako zdolności.

Do góry