Ocena brak

Pamięć długotrwała

Autor /gapcio Dodano /07.01.2013

pamięć długotrwała - rodzaj pamięci wyodrębniony z uwagi na trwałość przechowywanych w niej informacji. Termin p.d., analogicznie jak pamięć krótkotrwała, rozpowszechnił się w psychologii pamięci w drugiej połowic XX w. i znaczeniem nawiązuje do rodzaju pamięci wcześniej określanego jako pamięć statyczna lub odroczona. Podstawą dokonania rozróżnienia p.d. i pamięci krótkotrwałej były obserwacje i badania eksperymentalne, z których wynikało, iż czynniki zewnętrzne wpływające na występowanie zmian w pamięci krótkotrwałej nie wywołują zmian w p.d., m.in.  efekt pierwszeństwa występujący w badaniach nad odtwarzaniem materiału seryjnego prezentowanego sukcesywnie, przekraczającego zakres pamięci bezpośredniej, jest interpretowany jako przejaw p.d. Nie ma całkowitej zgody co do mechanizmów p.d., chociaż większość badaczy akceptuje hipotezę, iż jest ona związana z nieodwracalnymi zmianami strukturalnymi w systemie nerwowym, przede wszystkim o charakterze biochemicznym (->- biochemiczne podłoże pamięci). Przyjmuje się, że p.d. przechowuje całość  wiedzy podmiotu. Ze względu na różne kryteria wyodrębnia się rozmaite systemy p.d. związane z gromadzeniem, przechowywaniem i wykorzystywaniem odmiennej jakościowo wiedzy ( pamięć deklaratywna, pamięć epizodyczna, pamięć proceduralna  pamięć semantyczna). W  wielomagazynowych modelach pamięci p.d. jest traktowana jako jeden z magazynów pamięci, w którym przechowywane są informacje przekazane z pamięci krótkotrwałej (transfer informacji między magazynami). Zakłada się, iż p.d. charakteryzuje się nieograniczoną pojemnością, czas przechowywania zawartych w niej treści jest również nieograniczony. Nie zostało dotychczas rozstrzygnięte, czy informacje przechowywane w p.d. są zakodowane w jednym uniwersalnym kodzie, czy też w różnych kodach specyficznych.

Podobne prace

Do góry