Ocena brak

PAMIĘĆ AUTOBIOGRAFICZNA I JAKIE SĄ JEJ FORMY

Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012

To zapis indywidualnych doświadczeń z przeszłości, Informacje są uporządkowane.

NARRACJE WREBALNE(hist. dotyczące naszej przeszłości)ELEMENTY OBRAZOWE(dotyczą zdarzeń rzeczywistych i wymyślonych) EMOCJE(mogą skupić uwagę na jednym aspekcie zdarzenia)

Organizacja informacji w pamięci autobiograficznej.

-ułożenie sekwencyjne na poziomie ogólnym- informacje zorganizowane hierarchicznie. Ważniejsze zdarzenia są datowane, jeśli data nie jest dokładnie pamiętana zdarzenia są określane przy pomocy okoliczności zewnętrznych.

Podobne prace

Do góry