Ocena brak

Pamięć autobiograficzna

Autor /gapcio Dodano /07.01.2013

pamięć autobiograficzna - pamięć obejmująca zdarzenia z własnego życia, doświadczenia osobiste, historię życia. Niektórzy autorzy rozumieją p.a. jako tożsamą z — pamięcią epizodyczną (w odróżnieniu od — pamięci semantycznej), inni ograniczają jej zakres do treści związanych z osobą podmiotu (w odróżnieniu od pamięci obejmującej treści nieosobiste, takie jak wiedza szkolna, informacje z prasy, listy słów w eksperymentach psychologicznych itp.). W tym drugim rozumieniu p.a. zawiera zarówno osobiste doświadczenia epizodyczne (wspomnienia osobiste, fakty autobiograficzne), jak i uogólnioną wiedzę semantyczną na temat własnej przeszłości, własnych zachowań, uczuć, postaw itp. P.a. jest zorganizowana przede wszystkim w sposób chronologiczny, ale także według kategorii (np. podróże, przyjaźnie, choroby) i okresów życia (np. lata szkolne, studia), często zawiera elementy wyobrażeniowe. P.a. jest słabo poznana; wcześniejsze badania miały charakter głównie kliniczny, współczesne są związane przede wszystkim z nurtem ekologicznym (—ekologiczne podejście w badaniach pamięci).

Podobne prace

Do góry