Ocena brak

Pamięć a percepcja

Autor /gapcio Dodano /07.01.2013

pamięć a percepcja - oba procesy są ze sobą silnie powiązane i trudne do rozdzielenia w sekwencji procesów przetwarzania informacji; wzajemnie się warunkują i wpływają na siebie. Percepcja jest wstępnym warunkiem zapamiętania treści pochodzących ze świata zewnętrznego, a czynniki wpływające na percepcję wywierają również pośredni wpływ na procesy pamięciowe; efekty zapamiętywania i przypominania zależą w dużym stopniu od warunków i przebiegu percepcji materiału (^-organizacja percepcji). Podczas percepcji zaangażowana jest pamięć: bodźce są identyfikowane dzięki porównaniu z wzorcami zmagazynowanymi w pamięci, wytworzonymi na podstawie wcześniejszych doświadczeń; w procesie spostrzegania bierze udział zarejestrowana w pamięci wiedza, na podstawie której wytwarzane są hipotezy percepcyjne, następuje selekcja, uzupełnianie, opracowywanie i interpretacja informacji; przetwarzanie informacji zmysłowej dotyczy częściowo materiału przechowywanego w pamięci ultrakrótko trwałej; jednym z głównych problemów w badaniach nad percepcją jest jej zależność od uprzedniego doświadczenia (nie wiadomo, czy istnieją wrodzone kategorie percepcyjne) i modyfikacja pod wpływem uczenia sic. W badaniach percepcji i pamięci istnieją wspólne obszary, np. badania nad kodami pamięciowymi wykorzystywanymi w percepcji, nad pamięcią sensoryc2ną, —efektem anali-zatorowym itp.

Podobne prace

Do góry