Ocena brak

Pamięć a aktywność poznawcza

Autor /gapcio Dodano /07.01.2013

pamięć a aktywność poznawcza - aktywność poznawcza podmiotu w procesach pamięciowych polega na różnych sposobach przetwarzania informacji i wyraża się w takich czynnościach, jak organizowanie materiału, werbalizowanie, formułowanie pytań, wniosków itp. Może mieć charakter świadomej strategii pamięciowej lub czynności podejmowanych według zewnętrznej instrukcji (np. polecenia nauczyciela) albo wywoływanych przez pewne cechy materiału. Aktywność poznawcza jest jednym z głównych czynników wpływających na procesy pamięci, jej wysoki poziom sprzyja uzyskiwaniu dobrych wyników. Szczególnie korzystne są te formy aktywności, które wiążą się z głębokim poziomem przetwarzania informacji ( przetwarzania informacji głębokość), prowadzą do dobrego zrozumienia, zorganizowania i włączenia treści we własny system wiedzy, angażują zarówno system słowny, jak i obrazowy. 

Podobne prace

Do góry