Ocena brak

Pamięć

Autor /armani Dodano /04.03.2014

(-. memory); właściwość psychiczna, która warunkuje rozwój gatunkowy i jednostkowy człowieka przez gromadzenie doświadczeń. Dzięki p. nabywamy informacje i wiedzę o śwdecie, przyswajamy umiejętności i sprawności zawodowe, rozwijamy własną aktywność poznawczą i działalność praktyczną. P. minionych wydarzeń i przeżyć zapewnia człowiekowi poczucie ciągłości własnego rozwoju i biegu swego życia, mimo nieustannie zachodzących w środowisku zmian i powstawania wciąż nowych sytuacji. Różnorodne mogą być objawy zaburzeń (—> pamięć, zaburzenia), z których ważne znaczenie diagnostyczne mają amnezje (—»■ niepamięć). (MJ.KJ

Podobne prace

Do góry