Ocena brak

Pamięć

Autor /gapcio Dodano /07.01.2013

pamięć - termin określający biochemiczne, neurofizjologiczne i psychologiczne struktury i funkcje warunkujące kodowanie, przechowywanie i dekodowanie informacji w mózgu (układzie nerwowym), stanowiące zapis całości indywidualnego doświadczenia i tożsamości człowieka (—reprezentacja poznawcza; — pamięć a świadomość). P. w aspekcie strukturalnym zależy od zmian powstałych w komórkach nerwowych pod wpływem bodźców (— ślad pamięciowy); zmiany te nie znikają z chwilą zaprzestania działania bodźców (—biochemiczne podłoże pamięci).

P. w aspekcie funkcjonalnym tworzą: ->- zapamiętywanie, -przechowywanie, --przypominanie oraz ściśle z nimi związane zapominanie; procesy te występują w różnych postaciach i mierzone są za pomocą różnych wskaźników {-*- pamięci fazy). Analiza różnych aspektów p. pozwala wyodrębnić jej właściwości, rodzaje oraz systemy. W badaniach właściwości p. wyróżnia się następujące kryteria:  szybkość p. - dotyczy fazy zapamiętywania; mierzy się ją najczęściej czasem, liczbą błędów lub liczbą powtórzeń koniecznych do przyswojenia nowego materiału;  trwałość p. - odnosi się do fazy przechowywania; oznacza czas, w którym zakodowana informacja jest przechowywana w p.;  dokładność lub wierność p. - odnosi się do relacji między przypominaniem a tym, co stanowiło treść fazy zapamiętywania; mogą być różne stopnie dokładności przypominania;  gotowość p. - odnosi się również do fazy przypominania; wyraża się w łatwości i szybkości natychmiastowego przypominania; zakres lub pojemność p. określa, ile różnorodnego materiału można zapamiętać w czasie jednej ekspozycji. Uwzględniając inne kryteria, wy-odręhnia się rodzaje p.: ze względu na czas, mechanizmy przetwarzania i kodowania oraz trwałość przechowywania informacji wyróżnia się -pamięć ultrakrótkotrwałą, pamięć krótkotrwałą, pamięć długotrwałą;  ze względu na przedmiot (treść) - pamięć obrazową, pamięć słowną, pamięć uczuć;  ze względu na rozumienie -^pamięć mechaniczną, pamięć logiczną; ze względu na udział woli - »pamięć dowolną, -^pamięć mimowolną; ze względu na rodzaj przypominania - p. rozpoznawczą, p. odtwórczą. Bada się też różne systemy p., np.: - pamięć proceduralną,  pamięć deklaratywną, pamięć semantyczną, >-pamięć epizodyczną,  pamięć autobiograficzną.

W celach badawczych tworzy się różne modele pamięci; do najbardziej znanych należą: ^Andersona i Bowera model pamięci, ->-Atkinsona i Shif-frina model pamięci, -*-Bahricka i Karisa model pamięci, »-Collinsa i Quilliana model pamięci, Craika i Lockharta koncepcja pamięci, Lind-saya, Normana i Rumelhana model pamięci, »-Pai-vio model pamięci,  Pribrama model pamięci, -^Ripsa, Shobena i Smitha model pamięci, -Self-ridge'a model pamięci, -»-Tulvinga model pamięci. P. pełni podstawowe funkcje we wszystkich procesach poznawczych człowieka i jego zachowanie się jest w dużym zakresie zależne od posiadanej wiedzy. Oprócz p. nabytej w życiu osobniczym istnieje pamięć gatunkowa. W " nauce o poznawaniu pojęcie p. dotyczy wszelkiego przechowywania informacji, poczynając od prostych układów technicznych, a kończąc na komputerach i mózgu.

Podobne prace

Do góry