Ocena brak

Paivio model pamięci

Autor /gapcio Dodano /07.01.2013

Paivio model pamięci (model [teoria] podwójnego kodowania) - zakłada istnienie dwóch podstawowych kodów reprezentacji informacji w pamięci długotrwałej: obrazowego (wyobrażeniowego) i werbalnego. Kody funkcjonują w ramach dwóch powiązanych ze sobą, ale względnie niezależnych systemów symbolicznych. W systemie wyobrażeniowym są reprezentowane i przetwarzane informacje o konkretnych przedmiotach i zdarzeniach, a w systemie werbalnym - jednostki lingwistyczne i informacje abstrakcyjne. Systemy różnią się zasadami organizowania i transformowania informacji. W systemie niewerbalnym podstawowe jednostki reprezentacji, określane jako wyobrażenia lub imageny, są zorganizowane w synchroniczne struktury hierarchiczne. Ich elementy są dostępne jednocześnie i mogą być przetwarzane równolegle, a transformacje mają charakter przestrzenny. System werbalny operuje logogenami ( logogen) reprezentującymi jednostki lingwistyczne oraz porządkuje i przekształca informacje w sposób sekwencyjny. Zgodnie z P.m.p. bodziec może być zakodowany na poziomach reprezentacji, referencji i asocjacji. Przebieg kodowania jest następujący: Ślad sen-soryczny bodźca wzbudza odpowiednią reprezentację symboliczną w pamięci długotrwałej - w przypadku obrazu lub przedmiotu jest to imagen, w przypadku słowa logogen. Następnie, dzięki powiązaniom referencyjnym pomiędzy systemami, wzbudzana jest reprezentacja w drugim systemie: przedmiot zostaje nazwany, a treść słowa konkretnego - wyobrażona. Dalsze reprezentacje są aktywizowane na zasadzie powiązań asocjacyjnych w obrębie każdego z sys--temów: powstają łańcuchy wyobrażeń skojarzonych z obrazem oraz łańcuchy skojarzeń werbalnych ze słowem bodźcowym. Od skojarzeń jest możliwe ponowne przejście na poziom powiązań referencyjnych w drugim systemie. Dzięki związkom referencyjnym bodziec może być zakodowany w obu systemach, co sprzyja lepszemu pamiętaniu. P.m.p. jest oparty na bogatym materiale empirycznym, wyjaśnia wiele efektów związanych z pamięcią obrazów (— hipoteza redundancji kodowania). Konkuruje z nim —model pojedynczego kodowania. 

Podobne prace

Do góry