Ocena brak

PAGET Henry (1768 - 1854), gen. ang.

Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013

Najstarszy syn lorda Uxbridge, brat Edwarda, 1790-1796 członek parlamentu z okręgu Camarvon. Po wybuchu wojny z rewolucyjną Francją utworzył własnym kosztem 80 pp., głównie z ludzi pracujących w majątkach ojca, i jako ppłk stanął na jego czele. 1794 brał udział w niefortunnej wyprawie ks. Yorku do Flandrii, gdzie dowodził bryg. 1797 dow. 7 p. lekkich dragonów, uczynił zeń jeden z najlepszych regimentów armii ang.

Odznaczył się 1799 w Holandii, gdzie dowodził bryg. złożonąz 7 i 15 p. lekkich dragonów. 1802 gen.-mjr, 1808 gen.-por. W 1808 został dow. jazdy w armii Moorea, którego osłaniał podczas odwrotu do La Coruńi. Po powrocie do Anglii porzucił żonę i uciekł z lady Charlotte Wellesley, szwagierką Wellingtona.

Nie było więc dla niego miejsca w armii walczącej w Hiszpanii. W 1809 w czasie ekspedycji na wyspę Walcheren dowodził dyw. W 1815 otrzymał dow. całej kaw. i art. konnej armii Wellingtona we Flandrii. 17 VI osłaniał odwrót spod Quatre-Bras. Pod Waterloo rzucił Union Brigade do ataku na korpus Droueta d’Erlona. Potem sam poprowadził kaw. gwardii przeciw kirasjerom gen. Milhauda.

W bitwie tej stracił nogę, od tej pory nazywano go One-Leg. 1815 otrzymał tytuł markiza Anglesey, 1828 lord-namiestnik w Irlandii, odwołano go po roku, gdyż był zbyt przychylny katolikom i pozostawał w konflikcie z Wellingtonem, wówczas premierem. 1846 został marsz, polnym.

Podobne prace

Do góry