Ocena brak

PACTUM DE NON PETENDO

Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011

Pactum de non petendo – była to nieformalna umowa w której wierzyciel przyrzekał dłużnikowi, że albo w ogóle albo przez pewien czas nie będzie pozywał go do sądu o należne świadczenie.

Według prawa cywilnego ius civile przez takie pactum gasło ipso iure tylko prawo do wniesienia powództwa z tytułu kradzieży i zniewagi.

Podobne prace

Do góry