Ocena brak

OZNAKA

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

OZNAKA gr. tó tekmerion; łc. signum; ang. symptom; fr. signe naturel (1, 3); nm. Anzeichen

  1. syn.-^ Znak (2) naturalny — rzecz lub zdarzenie występujące w naturalnym zwią­zku z inną rzeczą lub zdarzeniem, tak że na podstawie pierwszej można z pewnym prawdopodobieństwem wnioskować o znaj­dowaniu się drugiej i odwrotnie, np. w zdaniu: „Dym jest oznaką ognia". Oz­nakę należy odróżniać od znaku, pojmo­wanego w ten sposób, że związek między jego treścią i przedmiotem oznaczanym jest rezultatem umowy {-^ znak /1 / kon­wencjonalny).

  2. pot. Przedmiot będący znakiem, sym­bolem, np. oznaka władzy.

  3. pot. Objaw, symptom, wskaźnik.

Podobne prace

Do góry