Ocena brak

OZNACZANIE

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

OZNACZANIE łc. designatio; ang. desig­nation (1), reference (2); fr. designation; nm. Bezeichnung

  1. log. Desygnacja — jedna z fun­kcji semantycznych dotycząca stosurtku między —> nazwą a jej —> desygnatem, po­legająca na tym, że dana nazwa wskazuje poprzez swój sens na jakiś przedmiot, o którym można tę nazwę zgodnie z pra­wdą orzec. Nazwa oznacza każdy przed­miot należący do jej -^ zakresu.

  2. W językoznawstwie: w przeciwsta­wieniu do —> sygnifikacji (2) — odnoszenie świadomości osób posługujących się ja­kimś językiem do określonych klas przed­miotów za pomocą należących do owego języka znaków (->znak /!/ konwencjo­nalny), które tych przedmiotów dotyczą.

Podobne prace

Do góry