Ocena brak

Owoce soczyste

Autor /Bodega Dodano /31.01.2012

Owoce suche są ważnym składnikiem naszego pokarmu - przykładem niech będą pszenica, kuku­rydza lub fasola - jednakże to owoce soczyste, zwane też mięsistymi, mają bardziej zachęcający wygląd i lepiej smakują. Ogromna większość owoców soczystych posiada mięsisty miąższ, dzięki czemu wiemy od razu, z jakim owocem mamy do czynienia. Orzech kokosowy jest również klasy­fikowany jako owoc mięsisty, jednak ma on wy­jątkowy charakter, gdyż mezokarp, normalnie mię­sista część pomiędzy zewnętrzną skórką a nasionem, jest włóknisty.
Orzech palmy kokosowej jest zaliczany do gru­py owoców soczystych zwanych pestkowcami. Pestkowiec to owoc posiadający zewnętrzną skór­kę" (epikarp), środkową mięsistą warstwę (mezo­karp) i wewnętrzną, twardą, zdrewniałą warstwę (endokarp), która tworzy pestkę otaczającą nasio­no. Owoce pestkowe mają ogromne znaczenie han­dlowe. Zaliczamy do nich wiśnie, czereśnie, brzo­skwinie, morele, mango, śliwki, migdały i orzechy włoskie, które, jak widać, nie są prawdziwymi orze­chami w klasyfikacji botanicznej.
Inny typ owocu soczystego - jagoda - też jest utworzony z trzech warstw, ale tutaj endokarp, będący twardą pestką u pestkowców, jest mięsisty, dzięki czemu owoc może być zjadany w całości.
Wygląd jagód różnych gatunków roślin jest bar­dzo zróżnicowany. Istnieją jagody powstałe z zaląż-ni kwiatów górnych - zalążnie w takim kwiecie są ulokowane poniżej pozostałych części kwiatu -a także jagody wytworzone z zalążni kwiatów dol­nych, gdzie zalążnia jest wyniesiona nad płatki, działki i pręciki. Banany, czarne porzeczki, ogór­ki, arbuzy i granaty są jagodami pochodzącymi od zalążni kwiatów górnych. Jagodami powstający­mi z zalążni kwiatów dolnych są na przykład wino­grona i pomidory. Pomarańcza, grapefruit, cytry­na to również, w sensie botanicznym, jagody.
Jabłko i gruszka są reprezentantami tak zwa­nych owoców szupinkowych, czyli tych, w któ­rych tworzeniu bierze udział nie tylko sama zaląż­nia, lecz również rozrośnięte dno kwiatowe. Skórka tych owoców i ich mięsista część są wytworem dna kwiatowego, a wewnętrzne łuski, które otaczają leżące w środku nasiona, rozwijają się z zalążni. Owoc zbiorowy powstaje z kilku zalążni (organów reprodukcyjnych) jednego wielosłupkowego kwia­tu i jest w rzeczywistości zbiorem połączonych ze sobą owoców pojedynczych. Owoc delfinium jest zbiorem pojedynczych mieszków, a owoc róży jest zbiorem pojedynczych niełupek. Tak samo jak owoce delfinium i róży, owocami zbiorowymi są również owoce wielopestkowcowe malin i jeżyn, a także owoce wieloorzeszkowe truskawki i po­ziomki. Znane są także owoce wielojagodowe (spo­tykane u niektórych tropikalnych gatunków, np. u roślin z rodzaju Annona), a także wieloskrzydlakowe - owoce Ailanthus. W powstawaniu owo­ców zbiorowych istotną rolę spełnia dno kwiato­we, które rozrastając się, spaja razem poszczególne, często bardzo niewielkiej wielkości, owoce. Owocostany to takie owoce, które powstają z istnieją­cych na pędzie kwiatostanów, a nie z pojedynczych kwiatów. Ten rodzaj owocu nie jest częsty w świecie roślin. W wykształceniu się owocostanów, oprócz zalążni wielu kwiatów, biorą udział także dna kwiatowe, elementy okwiatu, oś kwiatostano­wa i liście przykwiatowe.
Najlepiej znanymi takimi owocostanami są owoce ananasa i figi. Sześciokątne pola na po­wierzchni owocu ananasa wskazują ułożenie poje­dynczych kwiatów, które po przekształceniu się utworzyły ten owocostan. W centrum owocu znaj­duje się nabrzmiała oś owocostanu, a bukiet liści na jego szczycie jest miejscem dalszego przebiegu pędu. Owoc figi powstaje z łodygi, na której jest kwiatostan, a która to powiększa się i obrasta małe kwiaty. Później kwiaty żeńskie przekształcają się w małe pestki znajdowane w środku spożywanego przez nas owocu.

Podobne prace

Do góry