Ocena brak

Otyłość

Autor /armani Dodano /03.03.2014

[obesitas, obesity); to choroba przewlekła charakteryzująca się nadmiernym nagromadzeniem tkanki tłuszczowej > 15% masy ciała dorosłego mężczyzny, > 25% kobiety; BMI >30 kg/m2. Podział otyłości uwzględnia jej etiologię (przyczyny) i morfologię (rozmieszczenie tłuszczu w organizmie). Ze względu na etiologię wyróżnia się: —^ otyłość prostą (egzogenną) oraz —> otyłość skojarzoną (endogenną), a ze względu na morfologię: —> otyłość androidalną i —* otyłość gyno-idalną. Rozpoznanie opiera się na określeniu masy ciała i porównaniu jej z masą należną/'obliczeniu —> wskaźnika masy ciała (BMI) i —> wskaźnika talia-biodra (WHR). [A.NJ

Podobne prace

Do góry