Ocena brak

Otwór górny klatki piersiowej

Autor /gabriela Dodano /30.12.2011

Otwór górny klatki piersiowej (apertura thoracis superior) ograniczony jest trzonem pierwszego kręgu piersiowego, pierwszymi żebrami i brzegiem rękojeści mostka. Płaszczyzna otworu górnego pochylona jest do przodu, tak że wcięcie szyjne rękojeści mostka leży mniej więcej na poziomie drugiego lub trzeciego kręgu piersiowego w zależności od wdechu czy wydechu (p. dalej). Otwór jest wypełniony osklepkami opłucnej otaczającymi szczyty płuc oraz przebiegającymi między nimi tworami: przełykiem, tchawicą, wielkimi naczyniami krwionośnymi, przewodem piersiowym (limfatycznym) i kilkoma nerwami (nerwy błędne, nerwy przeponowe, pnie współczulne).

Podobne prace

Do góry