Ocena brak

OSZCZĘDNOŚCI. ZADŁUŻENIE, DOSTĘPNOŚĆ KREDYTU

Autor /aniela123 Dodano /03.02.2012

Na poziom wydatków klienta poważny wpływ ma poziom jego oszczędności, poziom zadłużenia raz możliwość otrzymania przez niego kredytu. Japończycy oszczędzają około 18% swych j chodów, podczas gdy amerykańscy konsumenci tylko około 6%. W rezultacie japońskie banki w stanie udzielić kredytów japońskim przedsiębiorstwom o dużo niższej stopie oprocentowana niż banki amerykańskie. Dostęp do tańszego kapitału był jednym z czynników, który pomógł u po ns kim przedsiębiorstwom w szybszym rozwoju. Amerykańscy konsumenci wykazują ponadto wysoki współczynnik zadłużenia do dochodu, który hamuje dalsze wydatki na mieszkanie i inne bardziej kosztowne artykuły. Kredyt w USA jest bardzo łatwo dostępny, lecz jest on dość wysoko procentowany, zwłaszcza dla kredytobiorców o niskich dochodach. Przedsiębiorcy muszą zwracać szczególną uwagę na wszelkie zmiany w dochodach, kosztach utrzymania, stopach procentowych. poziomie oszczędności i zadłużenia ludności, gdyż mogą one wywrzeć poważny a pływ na kształtowanie się sprzedaży oferowanych przez nich produktów.

Podobne prace

Do góry