Ocena brak

Oświadczenie woli

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

Jest to taki przejaw woli, który wyraża w sposób dostateczny zamiar wywołania skutków prawnych w postaci ustanowienia, zmiany, lub ustania stosunku cywilnoprawnego. Oświadczenie woli stanowi końcowy efekt procesu rozpoczynającego się w psychice osoby składającej oświadczenie wskutek wyobrażeń rodzi się akt woli, który nie wywołuje jeszcze żadnych skutków. Aby nastąpiły konsekwencje konieczne jest ujawnienie tego aktu woli, albo bezpośrednio albo poprzez inne zachowanie się, które jednak pozwala w sposób dostateczny, na przyjęcie istnienia aktu woli.

Art. 60 K.C – należy przyjąć że zachowanie się osoby fizycznej jedynie wtedy może być uznane za oświadczenie woli gdy jest na tyle zrozumiałe żeby chociaż w drodze wykładni możliwe było ustalenie jego sensu, te oświadczenia woli powinne być swobodne tzn. nie złożone pod wpływem przymusu fizycznego, oraz złożone na serio. Akt woli i jego uzewnętrznienie stanowią całość która w sferze prawa jest instrumentem realizacji woli osoby składającej oświadczenie.

Podobne prace

Do góry