Ocena brak

Ostry napad jaskry

Autor /szpila Dodano /25.11.2013

Ostry napad jaskry występuje na skutek zamknięcia się kąta przesączania (jaskra z zamkniętym kątem przesączania) bądź to nagle, bądź też po okresie zwiastunów, spowodowanych niewielkimi zwyżkami ciśnienia.

Objawy kliniczne. Powstają zwykle nagle na skutek znacznego, nagłego podniesienia się ciśnienia wewnątrzgałkowego. Stan ogólny jest na ogół ciężki. Chorzy uskarżają się na „ogólne rozbicie , bóle oka, bóle głowy, upośledzenie widzenia. Czasem mogą występować nudności, a nawet wymioty. Ze względu na dolegliwości ogólne zdarza się czasem, że ostry napad jaskry bywa początkowo rozpoznawany jako grypa lub inna choroba ogólna z wielką szkodą dla chorego oka. W takich bowiem przypadkach szybka i fachowa pomoc decyduje o losie oka.

Przy badaniu oka stwierdza się, że spojówki są silnie przekrwione, rogówka przymglona (obrzęk), tęczówka przekrwiona (bardziej zielona niż w drugim oku), źrenica szeroka i nieruchoma. Objawy te są spowodowane zastojem w naczyniach oka, który powstaje na skutek podwyższonego ciśnienia śródgałkowego. Ostrość wzroku jest obniżona, nieraz ograniczona tylko do możliwości liczenia palców przed okiem, a nawet tylko zachowania poczucia światła. Gałka jest bardzo twarda. Ciśnienie wewnątrzgałkowe może dochodzić do 8,0—10,7 kPa (60— —80 mm Hg).

Rozpoznanie. U chorego uskarżającego się na silny ból oka z jednoczesnym bólem głowy należy podejrzewać jaskrę. Zwykle objawom tym towarzyszy znaczne upośledzenie widzenia, ale chory znajdujący się w ciężkim stanie ogólnym nieraz może sam tego nie zauważyć (widzi drugim okiem). Podobne objawy występują przy zapaleniu tęczówki. W jednym i drugim przypadku ogólny stan chorego może być ciężki: występują silne bóle oka i bóle głowy, upośledzenie widzenia. W jednym i drugim przypadku występuje łzawienie i światłowstręt, gałka jest silnie przekrwiona, rogówka przymglona, tęczówka przekrwiona i o zatartym rysunku. Ważnym objawem rozpoznawczym jest zachowanie się źrenicy. W ostrym napadzie jaskry źrenica jest zwykle rozszerzona, w zapaleniu tęczówki — zwężona. O rozpoznaniu decyduje zmierzenie ciśnienia śródgałkowego, które w osti jest znacznie podwyższę czówki — prawidłowe.

Rokowanie. Rokowanie jest zawsze poważne. Los chorego oka zależy przede wszystkim od długości trwania napadu.

Jeśli w ciągu kilku godzin uda się obniżyć ciśnienie śródgałkowe do normy, to widzenie może być całkowicie odzyskane. Po dłuższym trwaniu podwyższonego ciśnienia śródgałkowego mogą powstać nieodwracalne ubytki w polu widzenia oraz różnego stopnia upośledzenie ostrości wzroku, aż do ślepoty włącznie.

Leczenie. Leczenie ma ńa celu jak najszybsze obniżenie ciśnienia śródgałkowego. Ogólnie podaje się środki uspokajające i przeciwbólowe, Diuramid (2—3 tabl. dziennie), glukozę 40% dożylnie (20 ml), mocznik, glicerol itp. Miejscowo środki zwężające źrenicę, najlepiej 2% pilokarpinę.

Pilokarpinę (Sol. Pilocarpini hydrochlorici 2%) wkrapla się w ostrym ataku jaskry co 10—15 min przez 1—2 h, a następnie (I dnia), zależnie od potrzeby, co 2—3 h. Jeśli pomimo stosowania wyżej wymienionych środków ciśnienie utrzymuje się przez kilkanaście godzin na wysokim poziomie 8,0—9,33 kPa (60—70 mm Hg) i nie ma tendencji do obniżenia się, należy wykonać zabieg operacyjny, mający na celu odblokowanie zamkniętego kąta przesączania’.

Lekarz ogólnie praktykujący po rozpoznaniu ostrego napadu jaskry powinien natychmiast skierować chorego do okulisty, a jeszcze lepiej, tam gdzie to jest możliwe, na dyżurujący oddział okulistyczny. Jeśli przewiduje się, że dotarcie chorego do spec? jalisty będzie wymagało kilku godzin (dojazd koleją lub inne okoliczności), lekarz o-gólnie praktykujący powinien udzielić choremu pierwszej pomocy. Ogólnie należy podać choremu środki uspokajające i przeciwbólowe oraz tabletkę preparatu Diuramid. Do oka należy polecić zakrapianie 2% pilokarpiny (po 2 krople co 15 min), jeśli jest szybko osiągalna.

 

Podobne prace

Do góry