Ocena brak

OSTEN-SACKEN Fabian Wilgielmowicz, ks. (31 X 1752 - 19 IV 1837),gen. ros.

Autor /Bartosz123 Dodano /13.06.2013

Od 1766 w służbie wojsk., bił się pod rozkazami Suworowa z konfederatami barskimi. 1794 walczył z powstaniem kościuszkowskim na Litwie. Wziął udział w wyprawie do Szwajcarii Rimskiego-Korsakowa, dostał się do niewoli i dopiero w 1801 powrócił do Rosji.

W kampanii 1806-1807 dow. dyw. w armii Bennigsena, na którego wniosek odebrano mu komendę i oddano pod sąd za nieudolność. 1812 stał na czele korpusu rezerwowego w armii Cziczagowa. Walczył ze zmiennym szczęściem na Wołyniu przeciwko sas. korpusowi Reyniera i austr. ks. Schwarzenberga. 1813 wkroczył do Ks. Warszawskiego, zmusił do kapitulacji Częstochowę. Potem w armii Bliichera, walczył nad Kaczawą i pod Lipskiem.

1814 po przejściu Renu dowodził strażą przednią Bliichera, pobity przez Napoleona pod Montmirail. Po zdobyciu przez sprzymierzonych Paryża, został jego gub. Od 1818 głównodowodzący 1 Armii, 1826 mianowany feldmarsz. 1831 tłumił powstanie listopadowe na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie.

Podobne prace

Do góry