Ocena brak

Ostatnie cztery tygodnie ciąży a układ kostny

Autor /kulka Dodano /20.12.2013

Okres ostatnich tygodni ciąży stanowi trzeci moment w rozwoju stawu biodrowego, w którym występuje zagrożenie jego zwichnięciem. Czynnikiem tym jest dysproporcja między wielkością płodu i działających na niego sił ściskających macicy (ang. moulded baby). Ponadto działanie czynników mechanicznych wpływających na położenie płodu i stosunek ułożenia kończyn dolnych wobec tułowia może doprowadzić do ryzyka utraty zwartości stawu biodrowego. Spośród czynników zagrożenia za najważniejsze uważa się: położenie miednicowe, małowodzie i dużą masę płodu. Czynniki hormonalne zmniejszające w tym czasie napięcie mięśni i zwartość tkanek i/lub dziedziczona rodzinna postać wiotkości stawowej mogą również doprowadzić do jego niestabilności i zwichnięcia.

Zmiany anatomiczne powstałe w stawach biodrowych w omawianym okresie nigdy nie są ekstremalnie wyrażone. Najczęstszą formą patologii stawu biodrowego jest jego niestabilność, jednak istniejące nierozpoznane zmiany mogą rozwijać się w okresie poporodowym nadal, doprowadzając nawet do zwichnięcia stawu, którego obraz kliniczny, morfologiczny i radiologiczny będzie trudny do odróżnienia od zwichnięcia powstałego we wczesnym okresie ciąży. W obrazie morfologicznym dysplazji powstałej w ostatnich tygodniach ciąży więzadło głowy k. udowej jest przerośnię-te i wydłużone, torebka stawowa luźna i rozciągnięta, ścięgno mięśnia biodrowo-udowego przerośnięte, a kąt antetorsji szyjki k. udowej nadmierny, zwykle powyżej 50° (Dunn). Panewka stawu biodrowego we wcześniejszych okresach rozwoju jest płytsza w wyniku decen-trowania się stawu, podczas gdy w ostatnich tygodniach przed porodem jej głębokość w naturalnym procesie rozwoju jest najmniejsza, nawet bez działania czynników patogennych. Stąd jest to dodatkowy element ryzyka niestabilności stawu biodrowego. Pełne zwichnięcie powstałe w ostatnich tygodniach ciąży jest wyjątkowo rzadkie. Nie należy go jednak całkowicie wykluczać. Może ono m.in. powstać w następstwie takich czynników środowiskowych, jak położenie miednicowe zupełne.

 

Podobne prace

Do góry