Ocena brak

Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Autor /Emilian Dodano /31.08.2011

Ośrodki adopcyjno opiekuńcze to placówki, których zadaniem jest niesienie skutecznego wsparcia dla dzieci pozbawionych rodziców i rodziców bezdzietnych. Ośrodki te łączą w rodziny „cierpiące” dzieci pozbawione rodziny biologicznej i małżeństwa nie posiadające własnych dzieci, przez co „odgrywają szczególną rolę w perspektywie praktyki społecznej. Przejawia się ona z całą mocą w aspekcie instytucjonalnym, jako centralne ogniwo w systemie opieki nad dzieckiem, oraz w aspekcie indywidualnym, jako czynnik diametralnej zmiany w życiu konkretnych osób pragnących miłości i swoistej normalizacji życia codziennego. Tego typu placówki prowadzą działalność, którą można utożsamić z wyjątkowym wymiarem misji społecznej”.

Podstawą prawną do powołania ośrodków adopcyjno – opiekuńczych był statut placówek adopcyjno – opiekuńczych opracowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Tworzenie się ośrodków adopcyjno – opiekuńczych przy zarządach wojewódzkich Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na przestrzeni lat:

  • W latach 1960 – 1970 powstało 8 ośrodków,

  • W latach 1970 – 1980 kolejne 36,

  • W latach 1980 – 1990 działało 40,

  • W latach dziewięćdziesiątych zmniejszyła się liczba ośrodków TPD do 20,

  • Obecnie działa 17 ośrodków TPD, 40 kuratoryjnych, 17 pozarządowych, głównie o charakterze wyznaniowym.

Do góry