Ocena brak

Osobowy charakter, charakter kapitałowy

Autor /Reiffibre Dodano /10.02.2007

Osobowy charakter spółki przejawia się tym, że decydujące znaczenie dla je funkcjonowania mają wspólnicy, ich kwalifikacje i wykonywana przez nich praca. Za ewentualne zobowiązania spółki osobowej wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem; tak więc własność osobista i współwłasność w spółce osobowej nie są oddzielone. W sytuacji upadłości spółki osobowej jej wierzyciele, np. dostawcy, mają prawo do żądania zwrotu swojej należności z majątku osobistego wspólników.

Charakter kapitałowy spółki wyraża się tym, iż jej funkcjonowanie opiera się na kapitale wspólników. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie do wysokości wniesionych wkładów. W sytuacji upadłości spółki kapitałowej jej wierzyciele mogą otrzymać zwrot swojej należności jedynie z majątku spółki, osobisty majątek wspólników pozostaje nienaruszony nawet wtedy, gdy długi spółki przekraczają jej majątek.

Podobne prace

Do góry