Ocena brak

Oskrzele płatowe dolne prawe

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

Oskrzele płatowe dolne prawe (bronchus lobaris inferior dexter) oddaje przeważnie r} większych oskrzeli segmentowych, które jedno po drugim odchodzą od pnia oskrzela płatowego dolnego. Pień ten , od którego odchodzą trzy oskrzela (6, 7 i 8) przed swym podziałem na obie gałęzie końcowe (9 i 10) stanowi oskrzele pierwotne). Nieznacznie poniżej (0,5 cm) oddzielenia się oskrzela płatowego środkowego odchodzi ku tyłowi najmniejsza gałąź — oskrzele górne (6) zaopatrujące odcinek ivlno-górny płata dolnego. Nieco niżej (1—1,5 cm) od odejścia oskrzela płatowego środkowego, od oskrzela płatowego dolnego w kierunku przednio-przyśrodkowym odchodzi oskrzele podstawowe przyśrodkowe czyli sercowe (7). Oskrzele to biegnie do części płuca położonej do przodu od więzadła płucnego i do części przednio-przy-środkowej powierzchni przeponowej (ryc. G9). V ssaków odpowiednie oskrzele rozgałęzia się w samodzielnym płacie (lobus infracardiacus), który wsuwać się może między serce i przeponę.

Poniżej odejścia oskrzela sercowego (o 1 cm) pozostałe oskrzele płatowe dolne oddaje trzy dalsze oskrzela podstawowe: przednie (8), boczne (9) i tylne (10). Oskrzela segmentowe 9 i 10 rozpoczynają się przeważnie jednym krótkim wspólnym pniem.

Podobne prace

Do góry