Ocena brak

Osadnictwo w Ameryce

Autor /Zecer Dodano /31.01.2012

Osadnictwo na terenach Nowego Świata, czyli w obu Amerykach rozpoczęło się około 20 tysięcy lat p.n.e., kiedy to przez obecną Cieśninę Beringa (wówczas istniało połączenie lądowe pomiędzy Syberią a Alaską) przedostały się do Ameryki pier­wsze grupy osadników. Następnie w ciągu dzie­sięciu tysięcy lat plemiona rozprzestrzeniły się w Ameryce Północnej, dotarły również do Ameryki Południowej. Typy osadnictwa w Ameryce w dużej mierze zależały od warunków klimatycznych i geo­graficznych. Na zachodzie sprzyjały one uprawie roślin, podczas gdy na równinach Ameryki Pół­nocnej ludzie wciąż polowali na bizony, czasami zapuszczając się na znacznie chłodniejsze wschod­nie wybrzeże. Około 300 r. p.n.e. plemiona Adenasów zostały wyparte przez Indian Hopewell. Indianie Hopewell zdominowali Amerykę Północ­ną na prawie tysiąc lat, głównie dzięki swoim zdol­nościom handlowym.
W Ameryce Środkowej szybki rozwój rolnic­twa doprowadził do powstania osiadłych wspólnot trudniących się głównie uprawą kukurydzy. Około roku 1000 przed naszą erą z tych niewielkich, zarządzanych przez dziedzicznych władców spo­łeczeństw wyłoniły się pierwsze w pełni rozwinięte państwa Nowego Świata. Należały do nich cywi­lizacja Majów na półwyspie Jukatan, Olmeków w rejonie Zatoki Meksykańskiej i Zapoteków z ośrodkiem w Monte Alban. Te wspaniałe pre­kolumbijskie kultury współtworzyły tak zwaną cywilizację mezoamerykańską.
W Ameryce Południowej również rozwinęło się rolnictwo, zwłaszcza ogrodnictwo. Pierwsze zor­ganizowane systemy społeczne pojawiły się tam około 1000 r. p.n.e. w Chavin de Huantar i wśród Paracasów w Peru. Te wczesne kultury zostały wkrótce zdominowane przez Inków, których język szybko rozpowszechnił się na olbrzymim obszarze. Inkowie nie byli jednak jedyną cywilizacją w tym rejonie, oprócz nich na terenach obecnego Ekwa­doru, Peru, Boliwii, Argentyny i Chile istniały inne kultury, między innymi Mochica, Chimu i Nazca w Peru; Chibcha i Aymara w Andach oraz indianie araukańscy w Chile.

Podobne prace

Do góry