Ocena brak

Osadnictwo w Afryce

Autor /Zecer Dodano /31.01.2012

Południowa część Afryki, poniżej równika, jest prawdopodobnie ojczyzną gatunku homo sapiens. Właśnie tutaj odkryto najstarsze, pochodzące sprzed stu tysięcy lat, ślady bytności człowieka | rozumnego. Tereny te przez długie tysiąclecia były odizolowane od głównych ośrodków cywilizacji i rozwijających się w innych częściach Starego Świata. Tropikalne lasy deszczowe okazały się barierą nie do przebycia dla wędrownych plemion.
Dopiero w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą plemiona pasterskie z Etiopii dotarły do Kenii. Aż do czasu epoki żelaza (pierwsze tysiąclecie naszej ery) z terenów położonych na południe od Sahary nie docierały do basenu Morza Śródziemnego żadne grupy osadników. Czarna ludność tej części Afryki pochodzi prawdopodobnie z okolic Katangi (Shaba); stamtąd rozprzestrzeniła się na południe Afryki. Około roku 1000 n.e. pojawiły się tam pierwsze kultury rolnicze posługujące się języka­mi bantu. Grupa ludów Bantu stanowi dziś więk­szość mieszkańców Afryki.

Podobne prace

Do góry