Ocena brak

Oś Rzym - Berlin – Tokio

Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012

 

Pierwszym etapem ku powstaniu tego bloku było spotkanie Hitlera z Mussolinim w X 1936 r., podczas którego podjęto postanowienia w sprawie międzynarodowej współpracy (oś Rzym - Berlin). W XI 1936 r. Niemcy i Japonia podpisały pakt antykominternowski, który nie był jeszcze sojuszem wojskowym.

Zakładał współpracę w zwalczaniu ruchu komunistycznego. Do paktu przystąpiły w 1937 r. Włochy. W V 1939 r. Włochy i Niemcy podpisały pakt stalowy, który był już sojuszem wojskowym. Mimo to Włochy nie weszły do wojny we IX 1939 r. Uczyniły to dopiero w VI 1940 r. 27 IX 1940 r. Włochy, Niemcy i Japonia podpisały „pakt trzech”, który przynosił podział świata na strefy wpływów między państwami sygnatariuszami.

Dopełnieniem tego procesu było przystąpienie Japonii do paktu stalowego w XII 1940 r. Mimo to zachowała ona neutralność w wojnie niemiecko- radzieckiej.

Do góry