Ocena brak

OŚ BERLIN-RZYM-TOKIO - pakt

Autor /emil Dodano /28.02.2011

Sojusz wojskowy i polityczny Nie­miec, Włoch i Japonii zapoczątko­wany podpisaniem 25 października 1936 r. przez rządy Włoch i Nie­miec porozumienia zwanego osią Berlin—Rzym, dotyczącego uznania podboju Etiopii dokonanego przez Włochy, ustalenia poglądów wobec wojny domowej w Hiszpanii oraz rozgraniczenia stref wpływów na Bałkanach i w basenie naddunaj-skim. 25 listopada rządy Niemiec i Japonii podpisały tzw. pakt *anty-komintemowski, który przewidy­wał zwalczanie Międzynarodówki Komunistycznej (Komintern); do tego paktu 6 listopada 1937 r. przy­stąpiły Włochy.

Dalszym krokiem w zacieśnianiu współpracy wojsko­wej i politycznej było zawarcie 10 maja 1939 r. sojuszu wojskowe­go Niemiec i Włoch (*pakt stalo­wy), a następnie 27 września 1940 r. *paktu trzech (Niemcy-Włochy-Japonia).

Podobne prace

Do góry