Ocena brak

Orzeł

Autor /Pimen Dodano /02.11.2012

Motyw dekor., zwykle z rozpostartymi
skrzydłami, występujący w sztuce wszystkich czasów;
do jego rozpowszechnienia przyczyniała się nadawana
mu często treść symbol, (np. orzeł rzym. cesarski
zrywający się do lotu - symbol władzy i siły), a od
średniowiecza wprowadzenie go jako jednego z popularniejszych
znaków herbowych (o. jedno- lub dwugłowy),
zwł. w heraldyce panujących.

Motyw o. występował
już w sztuce staroż. Mezopotamii, Egiptu
i Rzymu; szczególną popularność zyskał w okresie
wędrówek ludów i późnego średniowiecza, zwł. w
wyrobach rzemiosła artyst. (np. agrafy) i w dekoracji
arch.; często stosowany w renesansie (rzeźba arch.),
typowy motyw ornamentyki klasycyst., zwł. empiru
(rzeźba arch. i rzemiosło artystyczne).

Podobne prace

Do góry