Ocena brak

ORZEKANIE (predykacja)

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

ORZEKANIE (predykacja) (gr. apóphansis; nłc. praedicatio; ang. predication; fr. predication; nm. Pradikation, Aussage

  1. log. Funkcja spełniana przez —> orze­cznik w zdaniu.

  2. W językoznawstwie: określenie dru­giej z dwóch podstawowych funkcji języ­ka, mianowicie funkcji predykatywnej (pierwszą z nich jest funkcja re­ferencyjna; —> odniesienie /2/), która wy­raża to, co o zidentyfikowanym w zdaniu podmiocie wypowiadający się chce po­wiedzieć. W szczególnych wypadkach ele­menty referencyjne i elementy predyka-tywne zdania mogą się skupić w jednym słowie.

Podobne prace

Do góry