Ocena brak

Orzeczenia sądów administracyjnych

Autor /Tobi Dodano /09.08.2011

Ostatnim stadium postępowania przed sądami administracyjnymi jest podjęcie orzeczenia rozstrzygającego sprawę sądowoadministracyjną.

Rozważając jednak zagadnienia orzeczeń sądu administracyjnego, należy pamiętać, że orzeczenia sądu administracyjnego są podejmowane w różnych stadiach postępowania w zależności od tego, co jest przedmiotem ich rozstrzygnięcia a zatem będą to orzeczenia dotyczące:

1)toku postępowania, np. postanowienie o odrzuceniu skargi ;postanowienie o zawieszeniu postępowania, umorzeniu postępowania;

2)kwestii wypadkowych, np. postanowienie o udzieleniu pomocy prawnej; postanowienie o przywrócenie terminu;

3)rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej.

Sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem. Jeżeli ustawa nie przewiduje wydania wyroku, sąd wydaje orzeczenie w formie postanowienia. Należy zwrócić też uwagę na zarządzenia wydawane przez sąd np. zarządzenie o przyznaniu pomocy prawnej.

Podobne prace

Do góry