Ocena brak

ORSZAK GRZEGORZ, Orsatius

Autor /yogra Dodano /12.03.2012

ORSZAK GRZEGORZ, Orsatius, ur. ok. 1520, zm. ok. 1567, pisarz reformacyjny, kaznodzieja; organizator szkolnictwa różnowierczego. Pochodził prawdop. z małopol. rodziny plebejskiej; zapewne kształcił się w Akad. Krak.; znał łacinę, grekę, hebrajski. Nauczyciel i pierwszy rektor (1551-60) szkoły protest, w —» Pińczowie; za sprzyjanie poglądom F. Stankara wykluczony ze zboru kalw. 1560, przeniósł się do Dubiecka, gdzie również prowadził szkołę (do 1563). Autor pierwszej pol. —» postylli (Postylla polska domowa, Królewiec 1556, wyd. nakładem i pod nazw. —» J. Seklucjana u A. Augezdeckiego), organizator prac nad Biblią brzeską i jej współtłumacz (Stary Testament, w tym prawdop. psalmy).

PSB 24 (H. Barycz); S. BODNIAK G.O., pierwszy postyllograf polski, Ref. w Pol. 7/8 (1935/36); H. BARYCZ Powstanie, wzrost i upadek gimnazjum różnowierczego w Pińczowie, w: Pińczów i jego szkoły w dziejach (zbiór.), Kr. 1979.

Podobne prace

Do góry