Ocena brak

Orientacja nekrofilna i biofilna w koncepcji radykalnego humanizmu.

Autor /DoorseBroma Dodano /26.11.2006


· jest pochodną wrogości rekompensyjnej (stanowi ona dla ludzi słabych, zniewolonych rodzaj uniwersalnego środka do odzyskania własnej mocy dzięki stosowaniu wobec innych przemocy, dominacji czy siły)
· nekrofil traktuje życie w sposób mechaniczny, przedmiotowy. Jest to osoba obsesyjnie punktualna, uporządkowana,
· Orientację nekrofilną stanowi całościowy sposób życia, wyrażający się w procesach cielesnych danej osoby, w jej sferze emocjonalno – wolicjonalnej, myślach, gestach i zachowaniach.
· Nekrofil boi się życia, gdyż nie umie go uporządkować ani kontrolować
· Osobę nekrofilną można poznać niekiedy już po samym wyglądzie: jest zimny, jego skóra wygląda martwo, ma niemiły grymas twarzy.
· Osoba taka zapatruje się bardziej na przeszłość niż na przyszłość. Wierzy w słuszność przemocy.
· Jeśli pełni funkcje kierownicze to kieruje ludźmi jak przedmiotami, ciesząc się z zadawania bólu innym. Stara się zdobyć władzę nad innymi, bo w ten sposób leczy się z kompleksów, niedowartościowania, niemocy.
· Jeśli orientacja nekrofilna nie zostanie w porę powstrzymana przez proces socjalizacji i wychowania, to może stać się względnie trwałą możliwością życiową tego człowieka.
· Fromm ostrzega przed rozpowszechnieniem się tej orientacji, która wcale nie musi przybierać swej radykalnej formy. Istnieje bowiem szereg niezauważalnych postaci tej orientacji, które prowadzą do pozbawienia innych osób ich godności, autonomii i indywidualności.
· Można powiedzieć, że nekrofil wyobraża sobie, iż jest bogiem dla innych i ma prawo postępować z każdym jak mu się podoba. Zazdrości innym, że potrafią żyć.


Fromm wielką wagę przywiązuje do asertywności i obrony własnego humanum. Sprowadza się to w procesie wychowania i kształcenia do formowania zdolności obronnych na zagrożenie jej życia, indywidualności czy osobistej godności oraz sublimowanie skłonności nekrofilnych, destruktywnych. Sztuka wychowania ma być nie tylko sztuką miłości , ale i uwrażliwianiem społeczeństw na to, czy aby nie powierzają swoich dzieci w ręce nekrofilów.:) ORIENTACJA BIOFILNA :)

· jej esencją jest miłość życia !!!,
· biofil to osoba pełna ciepła, miła, empatyczna, zarażająca optymizmem i poczuciem wolności. Swój stosunek do świata wyraża raczej w sposób niewerbalny.
· Osoba ta dąży do ochrony życia, do twórczości, przedkładania w stosunkach międzyludzkich radości, otwartości nad pesymizm, niepewność czy egoizm.

Należy więc nie dopuszczać by dzieci obcowały z osobami nekrofilnymi !!!
Zadaniem wychowawcy jest, więc poszerzenie marginesu wolności i warunków sprzyjających biofilii.
Fromm uważa, że człowiek nie jest z natur ani zły ani dobry. Zachowanie człowieka staje się patologiczne , gdy nad orientacją biofilną będzie dominować orientacja NEKROFILNA i od styczności z zewnętrznym światem. Ludzie są od siebie zależni i nawzajem się potrzebują – jest to negatywny element wpływu społeczeństwa na jednostki.
Cywilizacja przemysłowa zorientowana jest nie na życie, ale na jego struktury, mechanizmy, rzeczy materialne. Wszystko to wspiera wzrastająca fetyszyzacja rzeczy, rola biurokracji.


Ideę biofilii, ideę prawdziwej miłości do drugiej osoby Maria Łopatkowa nazwałaby IDEA HOMO AMANS - jak wprowadzić te idee do „życia”. Fromm jest za rewolucyjnym tokiem przemian. Jego zdaniem każda jednostka powinna zwalczać zło (nekrofilię), w każdej formie i kształcie. Jednocześnie każdy, kto miłuje życie powinien wzmacniać w sobie wolę życia, całkowicie praktykować humanizm.
Nadzieja jest największym sojusznikiem nauczycieli, ludzi w walce ze złem. Mieć nadzieję oznacza gotowość do intensywnej, jeszcze niewyczerpanej aktywności.

Podobne prace

Do góry