Ocena brak

Organy w pomocniczych jednostkach podziału gminy - Dzielnica / osiedle

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

  • Organem uchwałodawczym w dzielnicy lub osiedlu jest radaorgan przedstawicielski wybrany według zasad ustalonych przez radę gminy.

  • Organem wykonawczym rady dzielnicowej (osiedlowej) jest zarząd z przewodniczącym na czele.

  • W jednostkach podziału pomocniczego miast przyjęto zatem zasadę demokracji pośredniej

  • Dopuszczalny jest tylko jeden wyjątek w osiedlu o charakterze wiejskim, gdzie organem uchwałodawczym może być ogólne zebranie mieszkańców, które wybiera zarząd osiedla.

  • Sprawy podziału zadań między organem uchwałodawczym a wykonawczym uregulowane są w statucie dzielnicy czy osiedla.

  • Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy, z prawem udziału w głosowaniu.

Podobne prace

Do góry