Ocena brak

ORGANON

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

ORGANON (gr. órganon = narzędzie, in­strument)

1. Órganon — tradycyjna (od czasów bi­zantyjskich) nazwa zbioru pism logicz­nych Arystotelesa, wyrażająca zgodnie z jego intencją traktowanie logiki jako „na­rzędzia myśli" wyłączonego z zakresu samej filozofii; zbiór ten obejmuje: Kategorie, Hermaneutyki (O zdaniu), Analityki pierw­sze. Analityki wtóre. Topiki, O dowodach sofistycznych. Do zbioru tego dołączano często Isagogę Porfiriusza.

Do tytułu Órganon nawiązał F. Bacon w ty­tule swego dzieła Novum organum, przeciw­stawiając w nim metodzie dedukcyjnej Ary­stotelesa  zasady metody indukcyjnej prze­znaczonej dla nauk empirycznych.

2. U I. Kanta: w przeciwstawieniu do —> kanonu — system zasad, które umożli­wiają zdobycie wiedzy.

Podobne prace

Do góry