Ocena brak

Organizowanie życia małżeńskiego i rodzinnego

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

Podział pracy i obowiązków, a więc organizacja życia w małżeństwie i rodzinie, ma istotne znaczenie. Powinna ona umożliwiać obu małżonkom dalszy wszechstronny rozwój osobowości i zapobiegać przeciążeniu jednego z nich nadmiarem prącymi obowiązków. Przeciążenie prowadzi do fizycznego przemęczenia i niechęci do partnera, które odbijają się negatywnie na współżyciu we wszystkich jego wymiarach. Prawidłowy podział pracy zapobiega izolacjj społecznej jednego z partnerów (najczęściej kobiety) i wynikającym z niej rozdźwiękom jj nieporozumieniom małżeńskim,

Niezbędny w dobrym zorganizowaniu życia małżeńskiego i rodzinnego jest podział autorytetów, zgodny z potrzebami i: kwalifikacjami małżonków. Mąż np. jest autorytetem w sprawach polityki, nauki, żona w sprawach estetyki, ubioru; również należy to odnieść do wychowania dzieci. Ojcowie wykazują większe ukierunkowanie na cechy uczące funkcjonowania młodych Judzi w szerszym systemie społecznym, na zewnątrz rodziny (kwalifikacje, cechy ułatwiające współżycie z ludźmi, cechy intelektu), matki kształtują potrzeby emocjonalne swoich dzieci, stosunki przyjaźni z elementami powiernictwa itp. Trzeba także uzgodnić formy rozrywek t wypoczynku, jeśli potrzeby małżonków są w tym zakresie różne. Obbje małżonkowie zaspokajają swoje upodobania ulegając naprzemiennie sobie i dzieciom. Muszą także — o iie oboje się na to zgadzają — zaspokajać swoje i dzieci potrzeby rozrywki i wypoczynku osobno.

Wyrazem racjonalizowania współżycia jest ustawiczne wytyczanie sobie celów. Podporządkowanie dążeń i zachowanie wyraźnego celu pozwala na łatwiejsze ponoszenie ofiar i pokonywanie przeszkód dla jego realizacji!? Jeśli celu konkretnego riie ma, to ofiary zdają się być bez sensu, a pokonywanie przeszkód staje się trudniejsze. Stopień osiągniętej równowagi psychicznej przez oboje małżonków zależy od ładunku uczuciowego związanego 2 celem, do którego dążą; Jeś| ładunek jest mały, ponoszenie ofiar jest Coraz cięższe i trudno się .na nie zdobyć. Jeśli ładunek uczuciowy jest duży, ofiary ponosi się nawet z przyjemnością: np. kochająca matka z przyjemnością daje dziecku < pomarańcze, a sama zjada sdchy chleb. Cele stawiane sóbie przez małżonków powinny być zawsze nieco wyższe niż możliwości szybkiej praktycznej ich realizacji.

Każde dobrze zorganizowane życie małżeńskie i rodzinne powinna cechować optymistyczna postawa wobec partnera i całości związku. W życiu małżeńskim i rodzinnyrn waga i rozmiar zaburzeń, powikłańnklęsk i niedoborów zależy nie tylko od ich faktycznych treści, lecz od osobistego do nich nastawienia. Jednym z ważniejszych celów pożycia małżonków staje się właściwe wychowanie dzieci i przygotowanie ich do życia. Temu celowi podporządkowuje się swoje własne potrzeby. Niezmiernie ważną rolę odgrywa atmosfera domu rodzinnego, jego klimat uczuciowy, słowa, gesty, spojrzenia, sposób rozwiązywania najróżniejszych problemów, konfliktów emocjonalnych, kultura uczuć, sposób ich wyrażania, bo właśnie na tych pierwszych doświadczeniach wyniesionych z domu rodzinnego budujemy swoją przyszłość. Najdoskonalsze, najlepiej zorganizowane instytucje wychowawcze — żłobki, przedszkolaf^szkoły, organizacje młodzieżowe itp. — nigdy nie zastąpią rodzinnego domu pełnego solidności, przyjaźni, zaufania, miłości.

 

Podobne prace

Do góry