Ocena brak

Organizacje regionalne poza systemem ONZ oraz regionalna współpraca państw rozwijających się

Autor /tadeusz Dodano /27.03.2011

Poza systemem ONZ funkcjonuje wiele organizacji regionalnych. Dzielić je można według położenia geograficznego, ale także zgodnie z ich celami i zadaniami. Przykładami mogą być:

- Organizacja Państw Amerykańskich

- Liga Państw Arabskich

- Organizacja Jedności Afrykańskiej

- Unia Europejska

- Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu

- Pakt Amazoński

- Pakt Indyjski

- Wspólnota Afryki Wschodniej

- Rada Nordycka-Unia Zachodnioeuropejska

Podobne prace

Do góry