Ocena brak

Organizacja Narodów Zjednoczonych - HISTORIA POWSTANIA

Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011

Koncepcja utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych została opracowana dwóch konferencjach państw alianckich, pod koniec II wojny światowej. Już wcześniej alianci postanowili powołać organizację, która zastąpiłaby nieudolną Ligę Narodów. Fazami poprzedzającymi utworzenie ONZ były:

- Spotkanie przywódców mocarstw zachodnich na wodach Oceanu Atlantyckiego (na pancerniku "Prince of Wales"). Rezultatem była m.in. Karta Atlantycka -podpisana 14.08.1941r.

- Deklaracja Narodów zjednoczonych podpisana 1.01.1942r. początkowo przez 26 państw współtworzących koalicję antyhitlerowską.

Na konfederacjach w Dumbarton Oaks (08.-10.1944r.) i w San Francisco (25.04.-26.06.1945r.)ustalono, jaką formę przybrać ma nowa organizacja. Za datę powstania ONZ przyjmuje się dzień 24.10.1945r., kiedy to w życie weszła Karta Narodów Zjednoczonych, będąca podstawowym aktem prawnym regulującym cele, zasady działania i strukturę ONZ. Dzień ten jest uznawany Dniem Narodów Zjednoczonych.

Podobne prace

Do góry