Ocena brak

ORGAN

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

ORGAN (nłc. <organum> = narząd, narzę­dzie; instrument muzyczny, z gr. <órganon>) łc. instrumentum animae (= organ, bę­dący narzędziem duszy); ang. organ; fr. organe; nm. Organ, Werkzeug

  1. biol. Część —> organizmu (1) pełniąca określone funkcje, w szczególności narząd -^ zmysłu (a) (narządy zmysłowe — fr. organes des sens, nm. Sinnesorgane).

  2. Część —> organizacji wyróżniona na podstawie wykonywanych przez nią wy­specjalizowanych funkcji, np. organ wy­konawczy.

Podobne prace

Do góry