Ocena brak

Ordynariusz

Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012

(łac. “porządkowy”). Biskup diecezjalny (=ordynariusz miejscowy), a w szerszym znacze-niu także jego wikariusz generalny i wikariusz biskupi, których on może wyznaczyć; wszyscy oni mają zwyczajną jurysdykcję w diecezji i całkowicie odpowiadają za Kościół lokalny (CIC 134).

W kleryckich instytutach zakonnych przełożony wyższy, (np. prowincjał lub ktoś stojący na czele prowincji) ma “zwyczajną” jurysdykcję nad tymi, którzy podlegają jego władzy.

Zob. biskup, diecezja, duchowieństwo, duchowny, jurysdykcja, Kościół lokalny.

Podobne prace

Do góry