Ocena brak

Oratoria Haendla

Autor /Burchard Dodano /09.04.2013

O pozycji Haendla w dziejach muzyki zadecydowały w pierwszym rzedzie jego oratoria.Bogata twórczosc operowa była dobra szkola dla twórczosci oratoryjnej Haendla. Powstałe wAnglii oratoria Haendla ograniczaja sie do tematów biblijnych i mitologicznych.

Wielkie oratoria biblijne (Suul, Izrael w Egipcie, Samson, Juda Machabcusz) opieraja sie na watkachwalki o wolnosc ucisnionego ludu: arie i chóry przeciwstawione sa tu sobie z maestria, jakamoemy spotkac tylko w pasjach Bacha. Za dzieło najlepsze uchodzi oratorium Mesjasz;wywiera ono na słuchaczach olbrzymie wraenie (w czasie wykonania słynnego Alleluja publicznosc wstawała z miejsc, uniesiona potega oddziaływania muzyki).

Dzieło to własciwie pozbawione jest wyrazniejszej akcji, jest bardzo liryczne. Niemal wszystkie oratoria Haendlaskładaja sie z trzech czesci, podczas gdy oratoria włoskie były dwuczesciowe, i niemalwszystkie dziela sie — na wzór opery — na sceny i akty. Wana role w oratoriach Haendlazajmuja chóry, co wynikało tyle z tradycji niemieckich, co z tradycji form koscielnej muzykiangielskiej, której wzorem były hymny Purcella.

W niektórych oratoriach (Izrael w Egipcie) chóry przewaaja bardzo wydatnie, w wielu z nich akcja dramatyczna ilustrowana jestobrazami muzycznymi. W oratoriach Haendeijest kompozytorem angielskim w kadym calu.Tekstów dostarczali mu poeci angielscy — S. Humphrey, Ch. Jennens i Th. Moreli. Typoweangielskie dzieło. Oda na czesc sw. Cecylii, było dziełem niemal kultowo-narodowym.

Podobne prace

Do góry