Ocena brak

Optycznie czynne pokrycie powierzchni

Autor /gregory Dodano /04.12.2013

Przy pomiarze densytometrycznym nie jest mierzone geometrycznie pokrycie powierzchni (stosunek sumy powierzchni punktów rastrowych do powierzchni mierzonego pola), lecz „optycznie czynne pokrycie powierzchni”.

Różnica między mierzonym geometrycznie a optycznie czynnym pokryciem powierzchni spowodowana jest tym, że zarówno przy ocenie wizualnej, jak i przy pomiarze densytometrycznym część światła padająca na miejsca nie zadrukowane, między punktami rastrowymi, wnika w papier i po rozproszeniu zostaje pochłonięta przez punkty rastrowe od strony wewnętrznej.

Efekt ten nazywa się „pełzaniem światła”. Sprawia on, że punkty rastrowe wydają się optycznie większe niż są w rzeczywistości. Optycznie czynne pokrycie powierzchni jest więc sumą geometrycznego pokrycia powierzchni i optycznego przyrostu powierzchni punktów rastrowych.

 

Podobne prace

Do góry