Ocena brak

OPPENHEIMER ROBERT (1904-1967) - naukowiec

Autor /edek Dodano /28.02.2011

Fizyk nuklearny, jeden z twórców amerykańskiej bomby *atomowej. Od 1927 r. pracował na University of California w Berkeley i Califor-nia Institute of Technology w Pa­sadenie, gdzie prestiż zapewniły mu odkrycia z dziedziny kwanto­wej teorii atomu oraz fizyki jądro­wej. Od lipca 1943 r. jako dyrektor laboratoriów w Los Alamos kiero­wał pracami nad skonstruowaniem bomby atomowej. Później przy­niosło mu to miano „ojca amery­kańskiej bomby atomowej".W październiku 1945 r. zrezygno­wał ze stanowiska dyrektora.

Od 1947 r. stał na czele Komisji ds.Energii Atomowej, która sprzeci­wiła się konstruowaniu bombywodorowej; z tego powodu 23 gru­dnia 1953 r. oskarżono go nielojal­ność oraz zarzucono utrzymywa­nie kontaktów z komunistami(w latach trzydziestych należał doorganizacji lewicowych).

W maju1954 r. uchwałą Wydziału Bezpie­czeństwa Personalnego KomisjiEnergii Atmowej został pozbawio­ny dostępu do spraw tajnych, corównało się zakazowi dalszej pra­cy w komisji.

Podobne prace

Do góry