Ocena brak

OPOZYCJA

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

OPOZYCJA (łc. <oppositio> = przeciwsta­wienie) ang. opposition; fr. opposition; run. Gegensatz, Opposition

  1. metaf. syn.-> Przeciwstawność.

  2. W logice tradycyjnej: stosunki mię­dzy zdaniami kategorycznymi określane przez tzw. prawa opozycji, rozpatrywa­ne w teorii tzw. —> kwadratu logicznego. Opozycja obejmuje następujące stosun­ki: -> sprzeczności {oppositio contradictoria), —> przeciwieństwa (1) (oppositio conraria), —> podprzeciwieństwa {oppositio subcontraria), -> podporządkowania (2) {opposi­tio subaltemaria).

Do góry