Ocena brak

OPOWIEŚĆ, utwór narracyjny prozą

Autor /yogra Dodano /12.03.2012

OPOWIEŚĆ, utwór narracyjny prozą, zbliżony do —> opowiadania, lecz o bardziej zwartej kompozycji. Cechą charakterystyczną o. jest jednowątkowa —> fabuła, chronologiczny układ zdarzeń, wyraźnie uwidoczniony i skonkretyzowany temat, a zarazem obecność sytuacji epizodycznych, motywów opisowych (np. krajobrazowych), lirycznych i refleksyjnych. W dawniejszych utworach tego typu często występował narrator osobowy, relacjonujący zdarzenia, których był bezpośrednim świadkiem i uczestnikiem. Pewne podobieństwa łączą o. z —> przypowieścią i —> legendą. Współcześnie o. utraciła prawie całkowicie wyrazistość gatunkową i morfologiczną; terminem tym określa się zazwyczaj ogół utworów narracyjnych zajmujących miejsce pośrednie między dużymi i krótkimi formami epickimi, zbliżonych bądź do „długiego opowiadania", bądź do „krótkiej powieści"; np. Wierna rzeka S. Żeromskiego, Na kresach lasówS. Sieroszewskiego, Brzezina, Panny z Wilka J. Iwaszkiewicza.

Teresa Cieślikowska

Podobne prace

Do góry