Ocena brak

Opowiadanie

Autor /InenChobeCormoormzfo Dodano /23.08.2005

Barbara Bokuska „Tworzenie opowiadań przez dzieci. O linii i polu narracji.”


Opowiadanie jako forma wypowiedzi

Opowiadanie- jednostkowa, fabularna forma wypowiedzi, która przedstawia zdarzenia w ich chronologicznym i przyczynowo- skutkowym powiązaniu.

Rodzaje opowiadania:
1) Odtwórcze – opowiadanie własnymi słowami o wydarzeniach przeczytanych lub usłyszanych.

2) Twórcze – a) opowiadanie na podstawie lektury; polega ono na wymyślaniu zdarzeń związanych z postacią literacką, uzupełniających fabułę tekstu literackiego.

b) oparte na doświadczeniach ucznia, czyli przedstawiające wydarzenia, których był on uczestnikiem lub świadkiem

c) wymyślone przez ucznia (fikcyjne)

3) Z dialogiem – opowiadanie z wkomponowaną rozmową postaci- bohaterów opowiadania np. opowiadanie na podstawie „Powrotu taty” może być opowiadaniem z dialogiem.

4) Proste (klasy I-III)- Zwracamy uwagę na logiczną spoistość treści kolejnych zdań. Jedno wynika z drugiego

5) Złożone(klasa III)- charakteryzuje je żywość i barwność

6) barwność użyciem dialogu- ćwiczenia w rozróżnianiu mowy zależnej i niezależnej oraz ćwiczenia w gromadzeniu czasowników bliskoznacznych wprowadzających przytaczane w opowiadaniu słowa.

7) Z użyciem opisu

8) Z zastosowaniem dialogu i opisu


Wskaźniki komunikatywności opowiadania:

1) Eksplikatywność- w jakim stopniu w opowiadaniu zawarte są wyczerpujące relacje o zdarzeniach wraz z wątkiem głównym; wątkami uzupełniającymi; mało eksplikatywny – brak logiki

2) Stopień kompletności strukturalnej- czy w narracji zdarzenia tworzą fabularną całość tzn. czy ujmują rozwinięcie, zawiązanie, rozwiązanie akcji; ujmują tych samych bohaterów, są spójne i tożsame.

3) Stopień niezależności tekstu opowiadania od kontekstu, sytuacji opowiadanego przez autora- sposób przedstawiania zdarzeń ma być jasny i zrozumiały dla czytelnika (odbiorcy) niezależnie od kontekstu sytuacyjnego; opowiadania mówione


Źródła treści :
- literatura
-doświadczenia
-wyobraźnia zainspirowana doświadczeniami
-materiał konkretny, spostrzeżeniowy
-obrazy, historyjki obrazkowe -> co się dzieje na obrazku ?
nadawanie tytułu obrazkowi
tworzenie planu opowiadania

-ćwiczenia dramowe
-utwory muzyczne


Narracja

Narracja- opowiadanie serii zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości lub, które przedstawione są tak, jakby w przeszłości faktycznie się wydarzyły. Te wydarzenia mogą być umiejscowione także w fikcyjnej rzeczywistości. Czasem mogą być relacjonowane na bieżąco(my jako świadkowie zdarzenia). Narracja odpowiada na pytania: co się zdarzyło? Kiedy? Gdzie? Komu?

Narracja- odnosi się do zdarzeń niecodziennych, wyjątkowych.

Struktura narracji zawiera 3 elementy:
-wstęp
-rozwinięcie
-zakończenie,
które stanowią całość(makrostrukturę).

Poziomy szczegółowe:
1) Ekspozycja- przedstawienie czasu, miejsca, warunków i zdarzeń poprzedzających główny wątek + prezentacja bohaterów

2) Komplikacja- właściwy ciąg zdarzeń, w których pojawiają się zdarzenia niezwykłe, niecodzienne tworzące dramatyzm, napięcie opowiadania

3) Rozwinięcie- część opowiadania zawierająca konsekwencję działań, zdarzeń zawartych w poprzednim punkcie; efekt działań podmiotu starającego się znaleźć wyjście z tej trudnej, kłopotliwej i niecodziennej sytuacji

4) Ocena i morał- podsumowanie

Wymiary tekstów narracyjnych:

1) Linia narracji- ciąg następujących po sobie zdarzeń, zmian w rzeczywistości przedstawionej ( świat przedstawiony w opowiadaniu )

2) Pole narracji-
- ujmuje sytuacje i stany rzeczywistości, które wykraczają poza granice chronologiczności (np. tło)
- wzbogacają wiedzę na temat szczegółów; detali, motywów działania, sytuacji
- perspektywa zewnętrzna- dodatkowe informacje, stany w tle, pola zdarzeń
- perspektywa wewnętrzna- refleksje, odczucia, emocje bohaterów opowiadania


Linia i pole narracji mogą być spójne i rozbieżne. Zależą od tego cechy tekstu literackiego.Tekst literacki

Cechy tekstu literackiego:
-spójność
-komunikatywność
-ekspresywność ( autor ujawnia swoje emocje)

Podobne prace

Do góry