Ocena brak

OPOLE. Miesięcznik społeczno-kulturalny

Autor /yogra Dodano /12.03.2012

OPOLE. Miesięcznik społeczno-kulturalny, czasopismo wyd. w Opolu od 1970. Red. nacz. E. Pochroń, od 1975 J. Goczoł. Poświęcone gł. problemom Opolszczyzny, uwzględnia szeroko tematykę pozaregionalną. Stałymi współpracownikami pisma są m. in. R. Hajduk, M. Jodłowski, J. Kokot, N. Kracherowa, E. Osmańczyk, D. Simonides, Z. Zielonka, B. Żurakowski. Wiele art. dotyczy opol. ruchu oporu, powstań śl., wyzwolenia Opolszczyzny. W dziale eseistyki dominuje tematyka dokumentująca pol. tradycje kult. Śląska Opol. (szkice poświęcone dziejom czasopiśmiennictwa, folklorowi, kulturze lud., oraz zabytkom, pamiątkom i miejscowościom, stała rubryka Wczoraj i dziś języka). Szkice hist.lit. i kryt.lit. ukazują młodą poezję Ziem Zach., omawiają twórczość współcz. pisarzy. Regularnie zamieszczane są recenzje lit., teatr., muz. i film., kronika życia kult. i artyst., korespondencje z miast Opolszczyzny. Trwałe miejsce zajmują materiały niemcoznawcze, art. o życiu nauk. i kult.. w Czechosłowacji, o problemach Śląska Ciesz, (rubryka Perspektywa Południe). W dziale Piszą do nas o kontaktach z Opolszczyzną wspominali m. in.: F. Fornalczyk, W. Gębik, Osmańczyk, J. Putrament, W. Szewczyk, H. Worcell, M. Zientara-Malewska, W. Żukrowski. Pismo ogłasza fragm. prozy, gł. pisarzy opol., m. in. laureatów konkursu Wiosna Opolska (Z. Bednorza, Kracherowej, Z. Trziszki, R. Urbana, Zielonki) oraz wiersze poetów z różnych regionów. Dodatkiem do pisma jest biblioteczka O. W 1971 O. ustanowiło coroczną nagrodę za działalność i twórczość związaną ze Śląskiem (laureaci m. in. Szewczyk, Zielonka).

Podobne prace

Do góry