Ocena brak

Opisz wpływ zawodu i wykształcenia na zachowania organizacyjne człowieka

Autor /Hugon Dodano /22.02.2012

 

Oba te kryteria są ze sobą ściśle skorelowane.

Większość ludzi wykształconych przypada na duże miasta, gdzie można też znaleźć zatrudnienie.

Analiza ZiW jest niezwykle ważna dla inwestorów oraz dla prognozowania bezrobocia w danym regionie.

Jest też ważna dla zrozumienia indywidualnych zachowań organizacyjnych. Psychologowie stwierdzili, że:

  • Osoby o wysokim statusie wykształcenia są postrzegane przez siebie i otoczenie jako osoby „kooperujące dobrowolnie”, a osoby o niskim statusie wykształcenia, jako „zmuszone do kooperacji”.

  • Kierownicy” opisują siebie i są postrzegani w kategoriach przywództwa i niekiedy charyzmy, a szeregowi pracownicy opisują siebie i innych raczej w kategoriach kooperacji i submisji.

  • WiZ wysoko korelują z dochodami i strukturą wydatków.

Podobne prace

Do góry