Ocena brak

Opisz podobieństwa i różnice lidera tłumu i grupy zadaniowej

Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012

 

Grupa zadaniowa – podobieństwa i różnice z tłumem

Zarówno tłum jak i grupa zadaniowa są zbiorem ludzi posiadających przywódcę;

Różnią się liczebnością (zwykle tłum jest liczniejszy) i powodem, dla którego łączą się w zbiorowość.

 Powód powstania w tłumie jest przypadkowy, zaś w grupie zadaniowej jest jasno sformułowany cel.

Lider tłumu jest nieformalny, na ogół samozwańczy, choć niekiedy może być spontanicznie wybrany przez innych, ale może też być łatwo zastąpiony przez innego lub przez symbol.

Lider grupy zadaniowej ma charakter formalny (choć czasem i nieformalny). Wybierany jest przez podwładnych (demokratycznie), przez przełożonych (niedemokratycznie) lub też dziedziczy funkcję (feudalnie). Sposób wyłonienia ma wpływ na jego charakterystykę psychiczną:

Lider tłumu ma zachowania dyktatorskie, a niekiedy charyzmę.

Lider demokratyczny musi mieć kwalifikacje zawodowe, odpowiednie zdolności umysłowe i i umiejętności interpersonalne.

Liderzy mianowani i dziedziczni poza wymienionymi cechami mają skłonności do autorytaryzmu;

Lider niezależnie od typu władzy powinien mieć:

  1. Predyspozycje osobowe do sprawowania władzy;

  2. Umiejętność wpływania na innych.

Struktura organizacyjna tłumu – jest mocno uproszczona, przypadkowa, luźna i zmienna.

Nie ma norm grupowych.

Struktura organizacyjna grupy zadaniowej – jest złożona i ma jasno określone kryteria, które wyznaczają status społeczny w jej obrębie (obowiązki i przywileje).

Normy grupowe są jasno określone w zakresie praw i obowiązków, zasad zachowania, myślenia, wartościowania itp.

Podobne prace

Do góry