Ocena brak

Opisz pięciostopniową skalę Tennera, służącą do oceny wieku cech płciowych

Autor /Eric Dodano /29.08.2011

Poszczególne stadia dojrzewania płciowego określamy zwykle według pięciostopniowej skali Tennera:

A. Stadia rozwoju piersi u dziewcząt (M-mamma):

M1 - faza dziecięca. Otoczka brodawki sutkowej b lada, płaska;

M2 – poszerzenie i uwypuklenie otoczki brodawki sutkowej, tzw. stadium pączka;

M3 – uwypuklenie piersi i otoczki brodawki sutkowej (wyczuwalna tkanka tłuszczowa);

M4 – wyraź nie zarysowana pierś (wyczuwalna tkanka tłuszczowa i gruczołowa).

Otoczka brodawki sutkowej i brodawka sutkowa tworzą wtórny wzgórek oddzielony od piersi; dalsze poszerzenie otoczki sutkowej;

M5 – pierś w pełni rozwinięta o regularnym zarysie (zniknięcie wtórnego wzgórka).

Brodawka sutka wykształcona. O intensywnej pigmentacji. W ocenie rozwoju piersi, zwłaszcza jej wcześniejszych stadiów, przydatnym miernikiem może być określenie szerokości otoczki brodawki sutkowej.

B. Stadia rozwoju narządów płciowych u chłopców (G-genitalia):

G1 – faza dziecięca. Jądra, moszna i prącie o wielkości i proporcjach jak we wczesnym dzieciństwie;

G2 – powiększenie jąder, wydłużenie worka mosznowego. Skóra moszny cienka, o słabo zaznaczonej pigmentacji (wyraźnie widoczny zarys jąder), niewielkie powiększenie wymiarów prącia;

G3 – powiększenie obwodu i długości prącia. Długość prącia stanowi ¾ długości worka mosznowego. Dalszy rozwój jąder;

G4 – powiększenie wymiarów prącia na długość. Długość prącia zbliżona do długości worka moszno0wego. Wyraźnie zaznaczona pigmentacja skóry moszny6. Poszerzenie otoczki brodawki sutkowej;

G5 – narządy płciowe osiągnęły rozmiary, kształt i proporcje osobnika dojrzałego płciowo.

C. Stadia rozwoju owłosienia łonowego u dziewcząt i chłopców (P-pubes);

P1 – faza dziecięca. Brak owłosienia łonowego (meszek);

P2 – włosy pojedyncze, proste, o słabej pigmentacji; u dziewcząt na skórze dolnej połowy warg sromowych dużych, u chłopców u nasady prąci9a;

P3 – włosy skręcone, rzadkie, grubsze i ciemniejsze; zajmują część powierzchni krocza;

P4 – włosy mocno skręcone, gęste, zajmują powierzchnię mniejszą niż u osobników dojrzałych;

P5 – wygląd włosów i powierzchnia, jaką zajmują, typowe dla osobników dojrzałych. Można wyróżnić również u chłopców stadium P6 – owłosienie skóry brzucha wzdłuż kresy białej, intensywniejsze owłosienie ud.

Podobne prace

Do góry